Limu CAD lösningar – 4M's representant i Skandinavien

CAD som inspirerar

4M CAD system med den höga kvaliteten, goda prestandan och prisvärda. Finns i olika versioner för arkitekter, konstruktörer, ingenjörer m fl som behöver skapa ritningar och visualiseringar. Utvecklat med .dwg som grund för ett enkelt utbyte av ritningar med de flesta andra CAD system på marknaden bland annat AutoCAD. 4M produkterna är beprövade, kostnadseffektiva och en värdesäker investering med många nöjda användare över hela värden.

/Roland Lundgren

Torn

4M-CAD det naturliga valet

Publiserad av Roland Lundgren - 3 Nyheter/kommentarer +

4M CAD och IDEA för arkitekter utvecklas ständigt. Vidareutvecklat från IntelliCAD som är grunden. 4M CAD och dess tilläggsmoduler har utvecklats för specialområden för tex arkitekter, El, VVS, Betong och Stål konstruktion. Alla dessa versioner och moduler har samma användar interface som de vanligaste CAD systemen ( 4M CAD, IntelliCAD, AutoCAD m fl).Vilket gör att man känner man sig hemma och kan vara produktiv redan från start. Formatet som används är 100% .dwg som gör att ritningar enkelt kan flyttas mellan olika CAD system tex 3D modellering och visualiseringar i 4M CAD har utvecklats till att bli mer användarvänliga och naturliga hjälpmedel för arkitekter, designer och andra kunder. Att kunna se hur ett hus eller en produkt ser ut innan den produceras ger oss en större förståelse för hur den färdiga produkten kommer att fungera för oss eller kunden. Det är därför viktigt att välja ett CADsystem som är lättarbetat, ständigt utvecklas och som har en bra kostnadsbild över tid.

4M CAD med .dwg formatet för ett enkelt utbyte

Dwg formatet är i dag en accepterad standard för utbyte av ritningar och annan grafisk information mellan olika system. I grunden är formatet en beskrivning av de objekt som ingår i .dwg ritningar. Detta format har utvecklats under åren till att vara omfattande och väl fungerande för alla typer av CAD system. Formatet är från början utvecklat av Autodesk som skapat AutoCAD men har i dag vuxit till en standard som de flesta ritsystem stöder. Standardiseringen av den öppna versionen av dwg formatet drivs av Open Design Alliance där 4M är en aktiv medlem. Gruppens medlemmar skapar en stabil .dwg standard som garanterar att utbytet med andra ritsystem fungerar samt optimerar prestandan och även utökar vissa funktioner som medlemmarna kräver. Detta gör att oavsett om man arbetar med AutoCAD eller någon CAD version som levereras av ODA's medlemmar så är dessa 100% dwg kompatibla. Olika typer av grafiska alster och ritningar används i många sammanhang idag och därför finns stöd för export och import av flera andra format som DXF, BDXF, DGN, DEA, SVG, PDF, BMP. Det gör att 4M CAD system kan ingå i en blandad miljö där enklare uppgifter utförs i 4M Classic medan mer avancerade arbeten görs i 4M Professional eller i 4M IDEA för arkitekter eller där byte av ritningar sker mellan CAD system från andra leverantörer inom företaget eller från annan partner.

4M CAD en ny standard

Dwg

Behovet av att dokumentera och visualisera har ökat under åren och CAD produkterna har utvecklats. I dag är det självklart att vi vill se olika förslag på det vi beställer oavsett om det är en teknisk produkt, ett hus eller ne förändring i ett landskap. Den klassiska 2D ritningen lever kvar i t ex bygglovshandlingar, kartbilder (GIS) eller vid produktion av 2D detaljer som bearbetas mekaniskt. Nu mer krävs 3D visualisering för vissa objekt som vid arbeten med utformning av utemiljöer och vid husproduktion. Vad ska man då tänka på vid valet av ett CAD system. Tittar vi närmare på 4M CAD till att börja med är det ett standardiserat CAD system som är gjort för att vara lättarbetat, men det finns även många funktioner som 3D ritning och 3D renderingar för att göra fotorealistiska bilder av de objekt vi skapat. Det är möjligt att skapa de flesta typer av ritningar i 2D eller 3D och vi kan även skapa ett bibliotek med block, ritningsdetaljer som kan placeras in när så önskas. Det finns flera applikationsinterface för den som vill bygga applikationer ovanpå 4M CAD. CAD system är generella och väl fungerande system inom de flesta användningsområdena. Men används dessa till att rita hus i 3D så kan det vara ganska mycket arbete med att bygga upp block och skapa 3D objekt som ska sättas in. Därför kan det vara lämpligare att då välja IDEA som har mycket fördefinierat och stöder en annan typ av objekt som väggar mm. Därför rekommenderar vi 4M CAD i sina olika varianter när man har generella ritbehov. För arkitekten så finns IDEA som ger andra fördelar. IDEA innehåller även de standardiserade rit kommandon som finns i 4M CAD så även att ritningar kan skapas med IDEA utan problem.

Läs mer om 4M CAD det mångsidiga systemet -->

4M IDEA (BIM) Arkitektens val

Dwg

4M IDEA är ett BIM system (Building Information Modeling) som bygger på 4M CAD och har alla de funktionerna som finns i dessa system. IDEA arbetar helt i .dwg formatet vilket är unikt för ett BIM system men har stora fördelar. Att använda .dwg gör att inga konverteringar behöver göras när ritningarna ska distribueras till produktion mm. 3D modellen byggs upp av objekt som väggar, tak, dörrar och fönster mm. Underlag för mängdberäkningar och kalkyl tas enkelt ut från systemet och ger en bra översikt över kostnaderna mm. När modellen är skapad i IDEA kan den visualiseras och sparas som bild eller som film för att visa kunder hur huset kommer att se ut när det är färdigt. Den interaktion som följer med en kund som får ge sina synpunkter och se hur förslag implementeras direkt ger en mycket större förståelse av det som beställts. IDEA kan skapa foto realistiska och livfulla presentationer för en ömsesidighet förståelse mellan arkitekt och beställare som alla i slutänden tjänar på.

Läs mer om 4M IDEA för Arkitekten -->

4M CAD en långsiktig och trygg investering

Med den ständiga utvecklingen, låga supportkostnaden och förmånliga priset är 4M CAD från LiMU en framtidssäker investering. Vi hoppas att ni hittar det ni söker på LiMU´s hemsida och att ni som väljer produkter från oss blir riktigt nöjda. Vi tar gärna emot tips, förslag eller synpunkter över hur vi kan samarbeta eller förbättra oss. Finns det någonting ni funderar över så tveka inte att maila oss eller höra av er på annat sätt.

Med Vänlig Hälsning
LiMU
/Roland Lundgren

Nyheter

4MCAD v:19 har lanserats 2017-10

Den senaste versionen av 4MCAD version: 19 har lanserats (Oktober 2017) bättre prestanda och arbeter med 64-bit akitektur, den är DWG kompatibel med DWG 2018, interface, verktyg och kommandon följer rådande CAD standard. Här kommer en sammanställning av dessa:

  • DWG 2018 kompatibel: Den nya 4MCAD19 öppnar alla DWG2018 filer och formaterar om dessa till DWG2013 för själva redigeringen.
  • Kraftigt förbättrad prestand: Snabbare hastighet vid pan/zoom även för mycket stora filer. Skapar PDF filer snabbare. mm.
  • Förbättringar i x-ref insättning tillåter nu ACIS entities att sättas in.
  • Standardvärden i flertalet parametrar har ändrats för att bibehålla kompatibiliteten med nya AutoCAD.
  • Plot preview har ändrats för att kunna fungera även om "none" printer är vald.
  • Stor förbättring av CAD bibliotekets hastighet i Windows 8.1 - nästan dubbla hastigheten.
  • Samt många andra mindre förbättringar i alla delar.

Ny hemsida för LiMU - Lundgren 2018-03-20

Detta är våran nya hemsida som vi arbetat på en tid. Inte bara formatet är ändrat utan även vårat sätt att arbeta med denna sida. Vi kommer att publicera mer information, tips och material gällande CAD och användarhandledningar mm. Under den närmaste tiden kommer det att ske en hel del förändringar som vi hoppas kommer att uppskattas, Tack för tålamodet.

Nytt support avtal med fria uppdateringar erbjuds 2018-03-20/

Ett förmånligt support avtal efter den fria 1 års supporten som ingår vid köp av 4M CAD erbjuds nu till våra kunder. Erhåll dom senaste uppdateringarna och nya funktioner när nya versioner av 4M CAD lanseras. Priset för dessa uppdateringar är endast 870 kr/per år.

Nya 4M IDEA 19 BIM lanseras i dag där både CAD och BIM moduler har en utökad funktionalitet och nytt grafiskt gränssnitt 2019-02-21/

Lansering av 4M IDEA 19 BIM lösning som är helt integrerad med 4M CAD för enkelt transiton mellan CAD och BIM. Både BIM och CAD menyerna finns hela tiden tillgänglig vilket förenklar arbetsflödet / processen. IDEA 10 har ett nytt användarinterface som ytterligare underlättar arbetet vid design av både stora och stora projekt, men även funktionaliteten har utökats med många nya kreativa verktyg. För att upptäcka hur 4M IDEA 19 BIM kan förenkla och effektivisera ert arbeta så kan IDEA 19 ladda ner gratis och utvärderas i 30 dagar med full funktionalitet.

Nya 4M IDEA 19 BIM sida -->
Ladda ner Nya 4M IDEA 19 BIM -->